REDIS, s.r.o.

Informácie o REDIS, s.r.o.

Vývoj softvéru pre spracovanie ekonomických informácií, vývoj softvéru na objednávku, školenia. Web design a tvorba www stránok.

IČO36394271
IČ DPHSK2020131784
Sídlo spoločnostiHviezdoslavovo námestie 1681, 026 01 Dolný Kubín
Právna formaSpoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgánkonateľ
KonanieSpoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie6 639,00 EUR
Emailr████████@████████.sk
Telefón0435820822
Prehľad našich stránok
www.lekarenuanjela.sk Info o doméne lekarenuanjela.sk v SK|Site
www.klaukeslovakia.sk Info o doméne klaukeslovakia.sk v SK|Site
www.redis.sk Info o doméne redis.sk v SK|Site
www.banisko.sk Info o doméne banisko.sk v SK|Site
www.klauke-slovakia.sk Info o doméne klauke-slovakia.sk v SK|Site
Činnosti našej spoločnostiMontáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a nvýroba rozvádzačov nízkeho napätia
Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej nelektroniky
Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
Výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických nprístrojov pre domácnosť
Vykonávanie inžinierskych stavieb,priemyselných stavieb,bytových na občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby n- staviteľ
Stavebný dozor
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe nzmluvy s autorom
Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Automatizované spracovanie dát
Databanky
Sprostredkovanie a poriadanie školení
Výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie ndát
Výroba kancelárskych strojov
Nákup a predaj telekomunikačnej techniky
Činnosť účtovných poradcov
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Vedenie účtovníctva
Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu
Rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre npočítače
Predaj a servis kancelárskej a výpočtovej techniky
Sprostredkovanie obchodu
Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
Edičná činnosť
Obchodná činnosť v rámci voľných živností, maloobchod
Veľkoobchod v rámci voľných živností
Reklamná činnosti
Vydavateľská činnosť
Leasingová činnosť
Výroba v rámci voľných živností
Ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova - výpočtová technika
Ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova - ekonomika
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
ZdrojORSR, DRSR, Wiki-Firmy

Nezávislý rating našu spoločnosť REDIS, s.r.o. ohodnotil 93.70 / 100.00 . Celkovo sme získali 527 bodov.

SK-Rating:

Kde nás nájdete

Hviezdoslavovo námestie 1681, 026 01 Dolný Kubín

Referencie